30.4.13

Vinho verde

 
 

File:Vindimadores em vinha de enforcado 15.jpg
Vinho Verde is a Portuguese wine that originated in the historic Minho province in the far north of the country. The modern-day 'Vinho Verde' region, originally designated in 1908, includes the old Minho province plus adjacent areas to the south. In 1976, the old province was dissolved.
Vinho Verde is not a grape varietal. The name literally means "green wine," but translates as "young wine", as opposed to mature wine. It may be red, white or rosé, and it is meant to be consumed within a year of bottling.
The region is characterized by its many small growers, which numbered more than 30,000 as of 2005. Many of these growers train their vines high off the ground, up trees, fences, and even telephone poles so that they can cultivate vegetable crops below the vines that their families may use as a food source. Most countries limit the use of the term Vinho Verde to only those wines that come from the Minho region in Portugal. In Europe, this principle is enshrined in the European Union by Protected Designation of Origin (PDO) status.

 

StylesThe Vinhos Verdes are light and fresh. At less than one bar of CO2 pressure, they do not quite qualify as semi-sparkling wines but do have a definite pétillance. The white Vinho Verde is very fresh, due to its natural acidity, with fruity and floral aromas that depend on the grape variety. The white wines are lemon- or straw-coloured, around 8.5 to 11% alcohol, and are made from local grape varieties Loureiro, Arinto, Trajadura, Avesso and Azal. Vinho Alvarinho is made from Alvarinho grapes, from a small designated sub-region of Monção and Melgaço. It has more alcohol (11.5 to 14%) and ripe tropical aromas. The reds are deep red and tannic, and are mostly made from Vinhão, Borraçal and Amaral grapes. The rosés are very fresh and fruity, usually made from Espadeiro and Padeiro grapes.Vinho Verde tai portugališkas vynas, kuris pradėtas gaminti istorinėje Minho provincijoje tolimoje šalies šiaurėje. Šių dienų "Vinho Verde" regionas, atsiradęs 1908 metais, apima senąją Minho provinciją bei kitas aplinkines teritorijas pietuose. 1976 metais senoji provincija išnyko.
Vinho Verde nėra vynuogių rūšis. Pavadinimas pažodžiui reiškia "žalias vynas", bet verčiasi kaip "jaunas vynas", priešingai nei brandusis vynas. Jis gali būti raudonas, baltas arba rožinės spalvos bei turi būti suvartotas per metus nuo tos datos kada yra supilstomas į butelius.
Regionas pasižymi smulkių vynuogynų augintojų įvairove, kurių yra suskaičiojama apie 30 000 nuo 2005 metų. Dauguma šių augintojų vynmedžius augina aukštai nuo žemės, ant medžių, tvorų ar netgi telefonų stulpų, taip vienu metu gali būti auginamos daržovės ir vynuogės,  o jų šeimos šiuos produktus gali vartoti kaip maisto šaltinį. Dauguma šalių Vinho Verde terminą leidžia vartoti tik tam vynui, kuris yra kilęs iš Minho regiono Portugalijoje. Europoje šis principas yra įteisintas Europos Sąjungos pagal  saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) statusą.

Rūšys


Vinhos Verdes vynai yra šviesūs ir gaivūs. Dėl labai mažo CO2 slėgio, jie negali būti priskiriami prie pusiau putojančio vyno rūšies, tačiau turi panašių jam savybių. Baltasis Vinho Verde yra labai gaivus, jo natūralus rūgštingumas dera su vaisių ir gėlių aromatais, kurių stiprumas priklauso nuo vynuogių rūšies. Baltasis vynas yra citrinų arba gelsvos spalvos , apie 8,5 - 11% stiprumo ir yra pagamintas iš vietinių Loureiro, Arinto, Trajadura, Avesso ir Azal vynuogių įvairovės. Vinho Alvarinho yra pagamintas iš Alvarinho vynuogių, mažame Monção ir Melgaço regione. Jis turi daugiau alkoholio (nuo 11,5 iki 14%) ir turi prinokusių tropinių vaisių aromatą. Raudonasis vynas yra tamsiai raudonas ir dažniausiai gaminamas iš Vinhão, Borraçal ir Amaral vynuogių. Rožinis vynas yra vaisinis ir labai gaivus, dažniausiai gaminamas iš Espadeiro ir Padeiro vynuogių.

Sem comentários:

Enviar um comentário