27.4.13

Os Gêmeos (The Twins)

Os Gêmeos
Otavio and Gustavo Pandolfo are twin brothers, now 39 years old from São Paulo, Brazil. They're very famous graffiti artists who traveled and left their works of art all around the world, including Lithuania since they have Lithuanian roots. They started out as breakdancers and eventually started painting graffiti being only around 12 years old. Os Gêmeos (Portuguese for The Twins) became their main name. Eventually, they broke out into the main scene of art and helped define Brazil's own style. They are known and related to Portugal, since they have painted a number of their  works there, especially in Lisbon.

Os Gêmeos.  Blu, Lisbon.
Their painting style  contains a lot of yellow-skinned people or characters that the artists claim were dreamed by them in their sleep. Otherwise the works range from tags to complicated murals. The painting topics consist from family portraits to Brazilian folklore. Their art style which mostly includes graffiti was influenced by traditional hip hop style and the Brazilian culture. The Twins also painted in the town where I spend most of my time - Kaunas, which was very surprising to me. 
This graffiti was done in Kaunas and can be seen from google street view here
Graffiti artists tend to do work that's illegal, since painting on walls is considered vandalism in a lot of countries. However, a couple of artists, including Os Gêmeos, have been invited to numerous places and countries to do legal work since of their high regard as street artists. For example, subway systems and trains are an object of pride in Brazil and are very well guarded. The Twins were allowed to do their art on the trains legally. Besides this, they have done works all around the world. Here you can see an exposition in New York city, where instead of doing graffiti their works are displayed in an actual art gallery. 
Graffiti art on a train by Os Gêmeos


--------------
Otavijus ir Gustavas Pandolfai yra 39 metų dvyniai, kilę iš San Paulo, Brazilijos. Jie labai žymus graffiti menininkai, kurie keliauja ir palieka savo meno kūrinius visame pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą, kadangi jie turi lietuviško kraujo. Jie pradėjo kaip break'o šokėjai ir galiausiai pradėjo užsiiminėti graffiti, būdami vos 12-os metų. Os Gêmeos (Portugališkai Dvyniai) tapo pagrindinis jų vardas. Galiausiai, jie prasilaužė į viešumą ir pradėjo sukurti Brazilijai savo paties stilių. Jie yra žinomi ir susiję su Portugalija, kadangi jie ten nutapę gan žymų skaičių savo kūrinių, ypač Lisabonoje.

Graffiti menas Lisabonoje
Jų tapybos stiliuje dominuoja geltonos odos personažai ir veikėjai kuriuos menininkai, bent jau taip minėję ne viename interviu, yra susapnavę savo miege. Priedo to, jų darbai siekia nuo paprastų žymų iki komplikuotų freskų. Tapymo temos apima nuo šeimos portretų iki Brazilijos folkloro. Jų tapymo stilius, kuris daugiausia susidaro iš graffiti, buvo įtakotas tradicinio hip-hop'o ir Braziliškos kultūros. Dvyniai taip nutapė graffiti kūrinį kur aš praleidžiu daugiausia laiko - Kaune, kas mane labai nustebino.
Os Gêmeos graffiti Kaune, Donelaičio gatvėje.

Graffiti menas linkęs būti nelegalus, kadangi daugelyje šalių tapymas ant sienų laikomas vandalizmu. Tačiau keletas menininkų, įskaitant Os Gêmeos, buvo pakviesti legaliai tapyti įvairiausiose vietoje ir šalyse dėl jų aukšto autoriteto ir pagarbos tarp menininkų. Pavyzdžiui, metro ir traukiniai - Brazilų pasididžiavimo objektai ir gan akylai saugomi. Dvyniams buvo leidžiama šiuos traukinius nutapyti ir jiems buvo padaryta išimtis. Panašaus tipo darbus jie yra nutapę visame pasaulyje. Čia galite pamatyti ekspoziciją Niujorke, kurioje jų darbai rodomi uždaroje galerijoje, o ne gatvėje.
Os Gêmeos menas Bostone, JAV. Graffiti nutapytas visas pastatas

Sem comentários:

Enviar um comentário