2.5.10

Instruções para visitar a galeria "Meno parkas"

O caminho para a galeria „Meno parkas“A melhor galeria de Kaunas chama se „Meno parkas“. A „Meno parkas“ fica na praça Rotušės. Quero dar instruções sobre o melhor caminho para a galeria.
Saia de universidade Vytautas Magnus e vá pela rua Donelaitis. Atravesse a rua Donelaitis na passadeira. Siga pela rua Daukantas até à fonte e vire à direita. Vá pela avenida Laisvės até ao fim e vire à esquerda, na rua Vilnius. Vá pela rua Vilnius, atravesse o túnel subterrâneo e está na parte antiga de Kaunas. Siga pela rua Vilnius e olhe em redor – ali ficam muitos edifícios antigos e bonitos. No final, quando chegar à praça Rotušės, siga no passeio da direita e encontre o edifício número 27. Este edifício é o objectivo da vossa viagem, porque a melhor galeria de arte „Meno parkas“ fica neste edifício.


Kelias į galeriją „Meno parkas“

Geriausia Kauno galerija yra „Meno parkas“. „Meno parkas“ yra įsikūręs Rotušės aikštėje. Noriu paaiškinti, kaip galima nueiti į galeriją pėsčiomis.
Išeikite iš Vytauto Didžiojo universiteto ir eikite Donelaičio gatve. Priėję perėją pereikite gatvę. Toliau eikite Daukanto gatve iki fontano ir pasukite į dešinę. Eikite Laivės alėja iki pabaigos ir pasukite į kairę, į Vilniaus gatvę. Eikite Vilniau gatve, pereikite požeminę perėją ir atsidursite senamiestyje. Toliau eikite Vilniaus gatve ir nepamirškite vis apsidairyti – senamiestyje gausu senoviškų ir gražių pastatų. Galų gale, kai pasieksite Rotušės aikštė, eikite dešiniąja puse ir suraskite pastatą, pažymėtą 27 numeriu. Šis pastatas ir yra jūsų kelionės tikslas, nes čia įsikūrusi geriausia Kauno galerija „Meno parkas“.
A way to the gallery „Meno parkas“

The best art gallery in Kaunas is „Meno parkas“. „Meno parkas“is located in Rotušės square. I want to explore the best way to go to the gallery.
Leave from the University Vytautas Magnus and go through street Donelaitis. Cross Donelaistis Street on a zebra crossing. Continue walking through Daukantas street till you reach the fountain and then turn right. Keep on walking through Laisves avenue till the end and make turn to the left, to the Vilnius Street. Walk this street, cross on the undercrossing and you arrive at the old town of Kaunas. Go straight through Vilnius street and don’t forget to look around, there are many old and beautiful buildings. At the end you reach Rotušės square. Go to the right side of this square and look for the building number 27. This building is the goal of you trip, because the best art gallery in Kaunas “Meno parkas” is located here.

Sem comentários:

Enviar um comentário