23.5.13

Portugalijos narkotikų politika \ Drug policy of Portugal1999 - tieji, Lisabona, ankstyvas rytas skurdesniuose miesto rajonuose. Ką čia rasime? Apie 5000 narkomanų išsirikiavusių į eilę pas narkotikų prekeivius pardavinėjančius heroiną. Tuo metu Portugalija pirmavo Europoje pagal ŽIV infekuotų narkomanų skaičių, kuris siekė daugiau nei 20 naujų ligonių per metus milijonui gyventojų. Buvo spėjama, jog Portugalijoje yra nuo 50 000 iki 100 000 heroino vartotojų, kas buvo panašu į visišką katastrofą. Nors dar ir iki Amerikos atradimo laikų Portugalija garsėjo kaip būdais pasilinksminti turtinga valstybė, tačiau devintojo dešimtmečio pabaiga Portugalijai buvo ypač skausminga. Reikėjo kažką daryti. Ir valdžia ėmėsi netikėto žingsnio – 2000 – tųjų spalį nusprendė dekriminalizuoti visus narkotikus, įskaitant kokainą ir heroiną. Žinoma, buvo galybė skeptikų teigusių, jog tai pražudys Portugaliją, daug kas sakė, jog po tokio žingsnio Lisabona taps narkotikų turizmo pasaulio centru. O koks rezultatas?

Dabar gyvename 2013 – taisiais metais ir per pastaruosius dešimt metų Portugalijoje ŽIV infekuotų asmenų skaičius per metus krito beveik dvigubai – iki 13,4 ligonių milijonui gyventojų. Žinoma, tas bet kokiu atveju stipriai viršija Europos vidurkį, kuris yra 2,85 atvejo milijonui gyventojų, tačiau progreso nepastebėti sunku. Šiuo metu Portugalija yra tarp mažiausiai narkotikų suvartojančių valstybių Europoje, kokaino vartojimas aplamai beveik išnykęs, tad tokį drąstišką valdžios žingsnį, be abejonės, galima laikyti sėkmingu. 

Tačiau kaip ta sėkmė buvo pasiekta? Pinigai kurie buvo skirti kovai su narkotikų prekeiviais ir narkomanų gaudymu bei jų kalinimu atiteko medicinai ir švietėjiškoms programoms, kurios, akivaizdu, yra daug efektyvesnės nei baimė atsisėsti už grotų. Tai paprasčiausiai pakeitė visos valstybės požiūrį į narkomanus, jie iš nusikaltėlių tapo ligoniais ir dabar Portugalijos jaunimas į narkotikų vartojimą žiūri daug racionaliau už statistinį Europietį.

Faktas, kad tokia narkotikų politika vaisius davė ne iš karto, rezultatų teko palaukti kelis metus, tačiau nuo pat 2000 – tųjų Portugalijos valdžia nei karto nesusimąstė apie šios politikos keitimą. Jei medis auga tai kam jį nukirst? Kartais net radikaliausias požiūris į problemą gali atnešti teigiamus rezultatus.


Year 1999, Lisbon, early morning in city suburbs. What do we see here? Around 5000 drug addicts are waiting in queue at their heroin dealers. It was the time when Portugal was one of the most HIV infected countries in EU. There was more than 20 new HIV cases per million people in a year. Estimated amount of heroin users in Portugal was somewhere between 50 000 and 100 000, what was a total catastrophe. Even before discovery of America Portugal was famous as a country rich with ways to party, but ending of ninth century was an absolute disaster. The government needed to do something, and it did. At 2000 October new drug policy took place – all drugs, including heroin and cocaine, were decriminalized. Of course, there was a huge number of skeptics who said that this will destroy the country and therefore Lisbon will become the world‘s center of drug tourism. What are the results?

Now it‘s year 2013 and during past ten years around of HIV infected people in Portugal shrunk by almost a half – to 13,4 HIV cases per million people. Sure enough, it vastly outruns the EU average which is 2,85 anyway, but the progress can‘t be unseen. Now Portugal has one of the lowest amounts of drug users in whole Europe with using of cocaine nearly disappeared completely. Easy to notice – the controversial drug policy was a success!

But why they achieved the success with these methods? It‘s simple – instead of spending precious money on war against drugs and imprisoning of drug addicts they gave money for medicine and various educational programs, what was much more effective than a threat of getting to jail. That shifted the society‘s approach on drug addicts – instead of considering them as criminals they started to consider them as ill people who need medical help. Apparently now Portuguese youth has a much more rational attitude on drugs than a statistical European does.

Of course, the new drug policy didn‘t gave instant results, waiting for few years was needed, but anyway, going from year 2000 there was no single time when Portuguese government would change their mind about drug policy. Why should you cut the tree if it is growing without any problem? Sometimes the most radical view on problem can give you the best results.

Sem comentários:

Enviar um comentário